Roald Kyllingstad: Tegning

06.02.14–16.02.14

Tegningene på denne utstillingen er hentet fra en samling av studier som ble påbegynt vinteren 1971-72, og laget som grunnlag for akvareller og senere pasteller. Slike tegninger har vært utgangspunkt for nesten alle bildene frem til begynnelsen av 1980-årene, da også fotografi ble tatt i bruk sammen med tegnede studier. De første akvarellene ble utført på den måten at opptegningen på selve akvarellpapiret ble gjort ute, foran motivet, og malt ferdig i atelieret med blyantstudier som forlegg. Studiene gjaldt særlig valørmessige forhold, altså hvor mørke eller lyse de forskjellige ting var i forhold til hverandre, og fargenotater. Under arbeidet med akvarellene ble det ofte nødvendig å samle mer informasjon om lysforhold og om hvordan de forskjellige gjenstandene i det valgte motiv egentlig så ut. Slik kunne det bli mange tegninger til hver akvarell. Enkelte landskapstegninger, figurstudier og fritt tegnede kopier av andre kunstnere er også tatt med. Etter 1983 blir pastell den foretrukne teknikk samtidig som fotografier overtar for en stor del som studiemateriell. Tegningene blir nå brukt som tillegg, eller for å prøve hvordan komposisjonen virker. Det finnes også noen som er utført på samme måte og like detaljert som pastellene, men tegningene i denne utstillingen dreier seg for det meste om raskt utførte notater.

Roald Kyllingstad, 2014